perjantai 5. elokuuta 2016

#11 Uusi OPS steinerkoulussa

Kouluvuosi alkaa näillä näppäimillä ja uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön - myös steinerkouluissa - luokille 1-6.
Mikä muuttuu uuden OPSin myötä?

Opetushallituksessa opetussuunnitelmatyön päällikkönä toiminut Irmeli Halinen kiteyttää muutoksen näin:
 1. Toimintakulttuuri
  Jokainen koulu toimii aidosti oppivana yhteisönä, jossa oppilaan rooli on aktiivinen ja keskeinen - ja sitä kautta löydetään tekemisen ja oppimisen ilo.
 2. Oppiaineiden välinen yhteistyö
  Välineinä laaja-alainen osaaminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet.

  Laaja-alainen osaaminen =
  sen tavoitteet ovat yhteisiä kaikille oppiaineille, jokaisessa oppiaineessa niitä lähestytään omasta suunnastaan.

  Monialaiset oppimiskokonaisuudet =
  velvoittavat opettajat tekemään yhteistyötä ja ottamaan oppilaat mukaan luomaan yhdessä kiinnostavia ja innostavia oppimiskokonaisuuksia. Monialaiset oppimiskokonaisuudet voivat olla melkein mitä vain sosiaalisista ja taiteellisista projekteista erilaisten ilmiöiden tutkimiseen.


Irmeli Halinen uudesta opetussuunnitelmasta (video 3 min)

Steinerkoulussa on totuttu ajattelemaan, että sen oma opetussuunnitelma on itsessään 'eheyttävä' - juuri sillä tavalla kuin Irmeli Halinen videossa kertoo: 'että eheyttäminen auttaa oppilaita näkemään asioiden välisiä yhteyksiä ja riippuvuussuhteita, auttaa oivaltamaan, että miten he voivat käyttää eri oppiaineissa opittuja tietoja ja taitoja ja miten ne tiedot ja taidot liittyvät heidän omaan elämäänsä.'

Juuri sillä tavalla steinerkoulun opetussuunnitelma on rakentunut - vuosiluokan kaikki sisällöt tukevat toisiaan ja luovat yhtä isoa eheää kuvaa. Sen lisäksi opetussuunnitelma kertaa ja peilaa kokonaisuuksia, niin että niihin voidaan viitata myöhemmin. Alaluokilla on tietoisesti liikuttu ja tehty paljon - eikä pelkän liikkumisen ja tekemisen takia. Luokan yhteisiä kokemuksia viljelystä, luonnosta, kiven kankeamisen vaikeudesta jne. nostetaan esiin myöhemmin, jolloin aikaisempi tapahtuma saa laajemman merkityksen. Tähän on esimerkiksi pitkäaikaisella luokanopettajalla hyvä mahdollisuus, koska hän oli paikalla kun sitä ja tätä tehtiin. Aineopettajat voivat luottaa opetussuunnitelmaan.

Se mikä on uutta steinerkoululle ja haastaa jokaisen opettajan ja koulun muutokseen, on monialaisten oppimiskokonaisuuksien uudelleen ajattelu ja toteutus. Steinerkoulun traditioon ja opetussuunnitelmaan kuuluu juurikin näitä monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Mutta että ne ajateltaisiin nyt uudelleen - että koulu toimisi nyt aidosti oppivana yhteisönä! - se on mahtava tilaisuus kaikille steinerkouluille - vahvistaa omia vahvuuksia!

Innostusta uuteen ja hyvää alkavaa kouluvuotta kaikille!

Monialaiset oppimiskokonaisuudet

 • tuntimäärältään vähintää oppilaiden yhden kouluviikon tuntimäärä
 • toteutus: esim: yhden viikon aikana kaikki tunnit tai pitemmällä aikavälillä ennalta sovitut oppitunnit ja tilanteet
 • sisällön ja toteutuksen suunnittelu yhdessä oppilaiden kanssa
 • ensin tavoitteen muotoilu: mitä halutaan oppia, saada aikaan ja keiden kanssa
 • vähintään kahden eri oppiaineen ja opettajan välistä yhteistyötä
 • yhteistyötä voi olla ulkopuolisten toimijoiden kanssa
 • laajennetaan oppimisympäristöä
 • oppilaat tutkivat jotakin ilmiötä tai asiaa (esim. valta, hyvinvointi, terveys, ilmastonmuutos)
 • tulos voi olla esim. kampanja, taide- tai ympäristöprojekti...
 • monialaisten oppimiskokonaisuuksien tavoitteet, sisällöt ja toteuttamistavat päätetään koulukohtaisessa opsissa ja ne täsmennetään lukuvuosisuunnitelmassa
Lähde: Jarno Paalasmaa, Mikä muuttuu ja mikä ei? Mikä on tärkeintä uudessa opsissa? (Diat, 2016) 

------

Jos sinua kiinnostaa valtakunnallinen opetussuunnitelmauudistus - niin kurkkaapa näitä linkkejä:Ei kommentteja:

Lähetä kommentti