keskiviikko 26. lokakuuta 2016

#16 ACTS of Steinerpedagogy

On mahtava tunne olla mukana viikon mittaisessa aivomyrskyssä.

Välillä pitää haastaa omat ajattelun taidot ihan käytännöllisesti!


Kyse on neljän maan steinerkoulujen yhteisen ACTS Erasmus+-projektin viimeisestä ison porukan työskentelyviikosta Brightonissa. Tällä työskentelee aamusta iltaan yli 40 steinerkoulun lukioluokkien opettajaa Suomesta, Tanskasta, Norjasta ja Englannista aivan uudenlaisen opetussuunnitelman kimpussa.


PÄÄMÄÄRÄ: Luova, ajatteleva ihminen, joka tiedostaa oman merkityksensä ja ottaa vastuun itsestään ja toimistaan maailmassa.

Suunnitelman keskiössä ovat luovat ajattelun taidot ja niiden tunnistaminen. (ACTS = Acknowledging Creative Thinking Skills). Pyritään siis luomaan sellainen tutkinto, opetussuunnitelma ja samalla myös arviointimenetelmä, jolla voidaan tunnistaa ja tunnustaa opiskelijan ajattelun taitoja. Ja joka tietenkin myös kehittää, synnyttää, mahdollistaa ja houkuttelee niitä esiin!


Työtä tehdään monella tasolla. Olemme työskennelleet arvojen kanssa, avaintaitojen,  luovien ajattelun taitojen, oppiainekokonaisuuksien, arviointitapojen ja -taulukoiden... Tälle työlle on ollut hyväksi se, että joudumme työskentelemään vieraalla kielellä ja sovittamaan ajatuksemme ja näkemyksemme yhteen toisista opetusympäristöistä tulevien kanssa. Ei ihan helppoa - mutta avartavaa kyllä!

Tässä voin kehua huoletta Suomesta mukana olevia opettajia! Mahtavaa porukkaa! Sitoutuneita, innostuneita ja luotettavia! Täällä on hyvä meininki - muut sanovatkin, että suomalaiset nauravat aina! Kyllä - mutta myös punnertavat aiheen parissa.

ACTS on siis projekti, jossa rakennetaan opetussuunnitelma lukioon ja todistus sille, kansainvälisesti sanottuna tasoille 2 ja 3. Englantilainen Crossfields Instituutti organisoi tutkinnon virallistamisen, jolloin siitä tulee (melko pitkällä aikavälillä) kansainvälinen tutkinto, jolla voi pyrkiä jatko-opintoihin mm. Englantiin ja muihin Euroopan maihin.


Mitä iloa tästä on Suomelle? Voimmeko me koskaan saada ylioppilastutkinnon rinnalle omaa kansainvälistä tutkintoa? Ehkä emme pitkiin aikoihin. Uskomme kuitenkin, että olemme rakentamassa ainutlaatuista tutkintoa, joka palvelee nuoria paljon nykyistä paremmin tässä vinhasti muuttuvassa maailmassa. Ja tällaisessa työssä kannattaa olla mukana, vaikka nopeita voittoja ei olisikaan tarjolla.

Nyt ACTS-projektin ensimmäinen vaihe on lopussa - mutta kokonaisuudessaan työ on vasta alkumetreillä. Aivomyrskyt jatkuvat!


Lisää ACTS-projektista: http://luovanajattelunlukio.blogspot.fi/

sunnuntai 16. lokakuuta 2016

#15 Kansainvälinen steinerkoululiike toimii koko ajan...On ollut pitkään mielessä, että miten voisi tuoda tätä koululiikkeen kansainvälistä työtä näkyväksi.

Välillä tuntuu siltä, että steinerkoululiikkeen kansainvälinen olemus unohtuu muualta kuin juhlapuheista. Ja kuitenkin se on olennainen osa jokaista steinerkoulua ja steinerpäiväkotia! Tätä samaa pedagogiikkaa toteutetaan ympäri maailmaa!

Kansainvälinen yhteistyö on hidasta, ei tule nopeasti suuria voittoja - vaan pitkällisten prosessien kautta hiukan jotain näkyvää... ja usein ei sittenkään - työ on piilossa rakenteissa - kansainvälisessä lobbaustyössä, informaation keskinäisessä jakamisessa, pedagogiikan perustan työstämisessä, yhteisten 'uhkien ja mahdollisuuksien' kartoittamisessa. Mutta on kaikille näkyviäkin asioita - WOW -päivä yhtenä esimerkkinä!
ECSWE (Euroopan steinerkoulujen neuvosto) Brysselissä 2014Millaista se kansainvälinen työ on? Ai käytännössä? Kokouspäivät alkavat aamuvarhain ja jatkuvat iltamyöhään. Takapuoli kuluu milloin missäkin kolkassa joko Eurooppaa tai maailmaa, jonkun paikallisen steinerkoulun penkkiä kuluttaen (hämmästyttävän samanlaisia tuoleja kaikkialla), jossain vaiheessa aina päässä surisee, kun pinnistelee niin kovasti, että pysyy kärryillä nopeassa keskustelussa. Kokouksien välissä edustajat lukevat ja laativat raportteja, kirjelmiä, kyselyitä, hankkivat tietoa oman maansa asioista, hoitavat saamiaan (ottamiaan) tehtäviä.


Kokouksissa kuitenkin tapaa kollegoita eri puolilta maailmaa. Se se on homman suola! Näissä tapaamisissa syntyneet ystävyys- ja tuttavuussuhteet ovat arvokkaita! Kuinka helppoa onkaan ottaa yhteyttä milloin minnekin, hoitaa asioita, kun ollaan tuttuja! On mahtavaa kun saa olla mukana tekemässä tällaista työtä näiden upeiden, sitoutuneiden ihmisten kanssa!

Koululiikkeen tilanteen hahmottaminen laajemmin auttaa näkemään omat asiamme oikeassa perspektiivissä. Sillä: Kuinka erilaista! Kuinka samanlaista!

Tänä viikonloppuna (ja osin viime viikollakin) on Tartossa ECSWE:n ja IASWECE:n kokoukset. Näistä ensimmäinen on steinerkoulujen euroopanneuvosto ja jälkimmäinen steinerpäiväkotien kansainvälinen neuvosto. Tämä on itseasiassa ensimmäinen kerta kun ne kokoontuvat yhdessä. Yhteisellä ajalla ollaan työyhmissä käsitelty steinerpedagogiselta kannalta medialukutaitoa, arviointia ja koulunaloitusikävaihetta.
Viron steinerkoulujen opettajien ja varhaiskasvattajien lisäksi
seminaarissa oli mukana IASWECE ja ECSWE.
Tämän kerran seminaariosassa oli aiheena mediakasvatus.

Jokaisessa näistä aiheista on steinerkouluilla ja -päiväkodeilla painetta johonkin suuntaan yhteiskunnan puolelta. Toisissa maissa enemmän, toisissa vähemmän. Steinerkoululiike haluaa säilyttää omaleimaisuutensa ja omat pedagogiset periaatteensa - mutta myös muovata niitä yhdessä tässä muuttuvassa maailmassa.

Yhteisen vision luominen vaatii keskustelua - puhumista ja kuuntelua. Yhdessä viikonlopussa ei kymmenien ihmisten yhteisissä keskusteluissa päästä lopputulokseen. Työ jatkuu ECSWE:n osalta tammikuussa.

Kokouksissa käsiteltiin muuten myös monia muita asioita - niistä jaetaan tarkemmat raportit kouluille ja päiväkodeille - kunhan kokousedustajat ovat päässeet omien työpöytiensä ääreen takaisin.

Mutta jotain pientä ja helposti sulavaa alkupaloiksi?


Nyt on alkanut pieni yritys tuoda näkyväksi välähdyksiä maailmalta, niistä steinerkouluista ja -steinerpäiväkodeista, joissa Suomen Steinerkasvatuksen liiton edustajat kokousmatkoillaan käyvät. Kuvablogi In Steiner... Steinerissa bongattua avattiin juuri äsken! Tässä aloitteessa on pääasiana nostaa esiin kuvien kautta pieniä visuaalisia aarteita ja hauskoja käytäntöjä, joita matkalaisten eteen matkoilla tulee. Tervetuloa mukaan!
Seminaariselfie Tartossa 14.10.2016:
Tina Iwersen, Suomen edustaja IASWECE:ssä
Pia Pale, Suomen edustaja ECSWE:ssä
Mukana oli myös Outi Rousu.

Steinerkasvatuksen liiton edustajat edustavat Suomen steinerkouluja ja -päiväkoteja seuraavissa foorumeissa: